Samenwerking op het gebied van arbeids- en sociaalrecht

Voor veel organisaties vraagt wet- en regelgeving op het gebied van privacy of arbeidsrecht, veel aandacht om de vertaalslag te maken naar de praktijk. Niet alleen op organisatorisch niveau, maar op technisch vlak zodat systemen en processen aantoonbaar voldoen.

“Snel veranderende wetgeving raakt de primaire processen die terugkomen in onze platformen: namelijk een voor gedefinieerde workflow omtrent het toegang verlenen aan personen tot locaties via onze gebruiksvriendelijke portal. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanmelden van bezoekers, contractors of medewerkers. Certificeringen of documenten zijn in veel gevallen vereist om werkzaamheden te mogen verrichten op een locatie. Documenten en certificaten worden centraal opgeslagen, verloopdata bewaakt en automatisch notificaties verzonden om zo aantoonbaar in controle te zijn”, vertelt Alex Smaling, Business manager IT Workflow & Identity.

Partner voor arbeids- en sociaalrecht
Binnen de oplossing zijn de afgelopen jaren al diverse technische maatregelen getroffen zodat processen volledig in lijn zijn met wet- en regelgeving en persoonsgegevens correct worden beveiligd.

“Om nog beter te kunnen voldoen, zijn we een intensieve samenwerking aangegaan met een advocatenkantoor gespecialiseerd in arbeids- en sociaalrecht. Het doel van deze samenwerking is om de processen voor bezoekers, contractors of medewerkers binnen onze portals, nauwer te laten aansluiten op de geldende wetgeving”, aldus Alex.

Alex: “Op dit moment zijn er meerdere proces interpretaties in productie. Ons streven is dat dit één flow wordt, waarmee naar opdrachtgevers wordt gegarandeerd dat de verzamelde dossiers voldoen aan de wetgeving. Daarnaast kijken we naar andere services die vanuit deze samenwerking aangeboden worden om opdrachtgevers zo goed mogelijk te adviseren en ondersteunen.”

Wilt u meer weten over deze thematieken? Wij gaan graag met u in gesprek over deze onderwerpen, passend bij uw bedrijfsprocessen.

Delen

© YIM access

Om voorop te blijven lopen, continuïteit te bieden en zaken nog sneller, veiliger en gemakkelijker op te lossen, maakte Nsecure de keuze om haar huidige oplossing Dataclient grondig onder de loep te nemen en in een compleet nieuw jasje te steken. Alle inzichten bij elkaar opgeteld, hebben geleid tot de start van YIM: een volledig nieuw platform gebaseerd op de laatste technische innovaties. De uitgangspunten voor YIM zijn o.a. gebaseerd op access control, identity management, veilig werken en compliancy.